MUNICIPI DE SANT JOSEP

 

ALUMNES D'EDUCACIÓ INFANTIL

Lloc

Dia

Horari

Centres que hi participen

Activitats

CP St. Jordi

9 d'abril

De 9 a 14 h

CP Can Guerxo
CP Es Vedrà
CP L'Urgell
CP Sant Jordi

Tallers (Caretes. PortatovaIlons. Bombolles de sabó.Contacontes. Danses. Jocs i música. Circuit de psicomotricitat. Expressió corporal. Maquillatge)

 

ALUMNES DE 1R CICLE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Lloc

Dia

Horari

Centres que hi participen

Activitats

CP Es Vedrà

9 d'abril

De 9 a 14 h

CP Can Guerxo
CP L'Urgell
CP Sant Jordi
CP Es Vedrà

Tallers (Contacontes.
Elaboració de titelles. Punts
de lectura. Maquillatge)
Jocs tradicionals (La xinga, saltar la corda...)


ALUMNES DE 2N CICLE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Lloc

Dia

Horari

Centres que hi participen

Activitats

CP L'Urgell

9 d'abril

De 9 a 14 h

CP Can Guerxo
CP Es Vedrà
CP Sant Jordi
CP L'Urgell

Tallers (Construcció de bosses de paper. Murals amb paper i pasta. Jocs tradicionals. Elaboració de titelles. Collarets i polseres amb palletes)


ALUMNES DE 3R CICLE D'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

Lloc

Dia

Horari

Centres que hi participen

Activitats

CP Can Guerxo

9 d'abril

De 9 a 14 h

CP Es Vedrà
CP L'Urgell
CP Sant Jordi
CP Can Guerxo

Tallers (Jocs tradicionals. Punts de llibre amb materials naturals. Ceràmica)