Pere Planells

 Autor

 Pere Planells i Bonet

Els pressupostos de les escultures són aproximats i inclouen el trasport i la col.locació
Han estat calculats sobre una volumetria màxima d'un cub de dos metres de costat

El conjunt de projectes fan referència al mar, tots ells en la seva estructura primera parteixen del diedre o el triedre, aquells plànols ancestrals
de les primeres cultures sedentàries, aquells plànols primigenis fruit del racionalisme intuitiu.Des d'una llar marinera, dóncs, s'expressa el mar.

 

 
Preus calculats sobre obres que utilitzin
8 m2 de ferro de 20 mm de gruix i un pes aproximat de 1280 Kg

Enllaç amb les imatges del projecte
preu aproximat

projecte escultòric 1 DIBUIX

12500 €
12500 €
12500 €
12500 €
12500 €
12500 €
12500 €
12500 €
12500 €
12500 €
12500 €
12500 €
12500 €
12500 €
12500 €