Aquestes obres (escultures virtuals) pertanyen cada una d'elles a presentacions audiovisuals fetes en power-point.
La 1, correspon a la presentació intitulada Cúbic, la segona correspon a la presentació audiovisual intitulada Daus, la tres correspon a la presentació d'un conjunt d'escultures a realitzar en fustes nobles intitulada Passeig per l'arbreda Portoalegre. La quarta és una presentació electrònica d'un conjunt d'escultures, catàlegs de geometria generativa i estructures matricials intitulada Des d'on puc veure els estels. La cinquena és una presentació electrònica de l'escultura homenatge a Jorge de Oteiza i, per últim, Eros es una presentació d'estructures matricials i desenvolupaments simètrics anomenada Eros.

1     2   3

4  5   6
Pere Planells Escultures virtuals. Presentacions electròniques 2004.           


Sapientis est ordinare

Catàlegs i intervencions d'art concret

Un catàleg és la descripció ordenada, o no, d'un conjunt de número determinat d'elements (tancat) o, d'un conjunt de número indeterminat d'elements (obert).
La pregunta més difícil de contestar per a mi és, potser, el perquè dels catàlegs. Quan vaig tornar a prendre el camí de la creació tenia el sentiment i el desig de voler trobar processos essencials, aquesta és una qüestió que ha esdevingut obsessiva. El coneixement i el desenvolupament de les formes és important però, volia posar-me a prova. Em vaig crear unes condicions a l'hora de desenvolupar formes, no volia navegar sense rumb, ja ho he fet altres vegades, massa vegades. Ara volia marcar-me una fita, i la millor manera, era crear unes condicions o normatives que determinessin la personalitat d'un conjunt formal tancat. Un conjunt formal obert es la porta d'entrada a la navegació sense rumb, una situació, per cert, a la que cal seguir acostumant-se. Aquestes condicions i normatives, doncs, em van permetre crear els primers catàlegs, perfectament objectius en el seu desenvolupament i sorprenents en el seu resultat. Una vegada establert un catàleg, cada un dels seus elements formals em permetien per combinatòria, aleatòria o no, fer propostes formals dirigides a la comunicació i a la intervenció en l'entorn.

Recentment, he tornat sobre els catàlegs projectats a Planoles, els he revisitat per trobar nous continguts i per resituar-los...
Perquè aquest nom de la ciutat brasilera de Portoalegre com a títol del catàleg? A més del fòrum, tot reconeixent la seva vitalitat, Portoalegre ressona una sensualitat creuada de la vitalitat d'Àfrica amb la melangiosa vibració del fado, salobres de l'aventura!

Pere Planells