Pere Planells i Bonet .Eivissa 1950                        
| català | english |
                                                    


                                                                                                                   
                                                                                                                                                      
<!-- Begin Nedstat Basic code -->
<!-- Title: arte i creatividad -->
<!-- URL: http://www.eivissaweb.net/pereplanells/ -->
<script language="JavaScript" type="text/javascript" src="" target="l">http://m1.nedstatbasic.net/basic.js">
</script>
<script language="JavaScript" type="text/javascript" >
<!--
nedstatbasic("AC09ggmPenq6eZKG2Xl/VC2o0Y1g", 0);
// -->
</script>
<noscript>
<a target="_blank" href="http://www.nedstatbasic.net/stats?AC09ggmPenq6eZKG2Xl/VC2o0Y1g"><IMG< A>
src="http://m1.nedstatbasic.net/n?id=AC09ggmPenq6eZKG2Xl/VC2o0Y1g"
border="0" width="18" height="18"
alt="Nedstat Basic - Web site estadísticas gratuito
El contador para sitios web particulares"></a><br>
<a target="_blank" href="Contador" target="l">http://www.nedstatbasic.net/">Contador gratuito</a>
</noscript>
<!-- End Nedstat Basic code -->
    Dibuix a llapis de colors de Pere Planells, propietat de
    Manolo Trallero i Maricarmen Sanz
Web optimitzada a 1152 x 864 pixels de pantalla