EQUIP DE SUPORT A L'ENSENYAMENT DE LA LLENGUA D'EIVISSA I FORMENTERA

QUI SOM?

L' Equip de Suport a l'Ensenyament de la Llengua està format per professionals del món de l'educació que intenten impulsar l'aprenentatge i l'ús del català, sense perdre de vista la variant dialectal pitiüsa. Aquest Equip, així com els d'Inca, Manacor, Menorca i Palma, depenen del SECat de la Conselleria d'Educació i Cultura del Govern Balear.

QUÈ FEIM?

TORNA

ON SOM?